لوله پلیکا ده گم شده که سر از ته اقیانوس در آوردند

اختراع حاضر به روشی برای تهیه رزین پلی آمید حاوی لوله پلیکا ده کربنی از مونومرهای تشکیل دهنده رزین پلی آمید با پراکندگی نانولوله های کربنی در مونومر تشکیل دهنده رزین پلی آمید با بهبود بیشتر روش فوق مربوط می شود. نسبت به رزین های پلی آمید موجود، می توان آن را در زمینه های مختلفی مانند الیاف یا فیلم استفاده کرد.
یعنی یکی از جنبه های اختراع حاضر برای دستیابی به هدف فوق 1) پراکندگی مونومر پلی آمید و نانولوله های کربنی در یک فلاسک دولایه است. 2) تابش امواج اولتراسونیک به یک فلاسک دولایه و هم زدن آن.

3) قرار دادن رزین پراکنده در یک راکتور برای پلیمریزه شدن در دمایی برابر یا بالاتر از نقطه ذوب. و 4) تخلیه رزین پلیمریزه شده از طریق حمام انعقادی برای تولید گلوله.
در ادامه روش اختراع حاضر با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد.
روش تهیه رزین پلی آمیدی حاوی نانولوله های کربنی طبق اختراع حاضر شامل مراحل زیر می باشد.
1) پخش مونومر پلی آمید و نانولوله های کربنی در یک فلاسک دولایه.
2) تابش امواج اولتراسونیک به یک فلاسک دولایه و هم زدن آن.

3) قرار دادن رزین پراکنده در یک راکتور برای پلیمریزه شدن در دمایی برابر یا بالاتر از نقطه ذوب. و
4) تخلیه رزین پلیمریزه شده از طریق حمام انعقادی برای تهیه گلوله.
رزین پلی آمیدی که در این اختراع تولید می شود، پلیمری است که نایلون نیز نامیده می شود، نام تجاری Du Pont، و به طور گسترده در الیاف، فیلم ها و رزین های مختلف استفاده می شود.

به طور خاص، هگزامتیلن دی آمین (هگزامتیلن دی آمین)، 2- متیل پنتا متیلن دی آمین (2- متیل پنتا متیلن دی آمین)، 2- متیل هگزامتیلن دی آمین (2- متیل هگزامتیلن دی آمین)، 3- متیل هگزامتیلن دی آمین، (3- متیل هگزامتیلن دی آمین)، 2- متیل دی آمین 5-دی متیل هگزا متیلن دی آمین، 2،2-دی متیل پنتا متیلن دی آمین، 5-متیلونون 5-متیل نونان دی آمین، دودکامتیلن دی آمین، 2،2،7،7-تترا متیل اکتاماتیلن دی آمین، 2،2،4-تری متیل دی آمین، 2،2،4-تری متیل 4 آمین، 4-تری متیل هگزا متیلن دی آمین (2،2،4- یا 2،4،4-تری متیل هگزامتیلن دی آمین)، متا زایلن دی آمین (m-xylene diamine)، p-xylene diamine، دی آمینو دی سیکلوهگزائیل متان، یا دی آمین آلیفاتیک دارای 2 تا 16 اتم کربن
دی اسید یکی دیگر از مونومرهای پلی آمید است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.